rápia Vás mokrá pivnica, vlhké steny a vlhkosť, radón a plesne v dome ? Na problémy s vlhkosťou máme riešenie ! Elektrofyzikálny systém DryPol® odstráni vlhkosť, plesne a radón z muriva rýchlo, lacno, bez stavebných zásahov už od šiesteho mesiaca od spustenia ...   Zvoľte bezkontaktný systém vysúšania vlhkosti z muriva, ktorý si jednoducho objednajte prostredníctvom tejto webovej stránky.   PPrístroj na ekologické vysúšanie vlhkosti muriva Vám doručí dôveryhodná spoločnosť na dobierku. Po zostavení a kontrole môžete začať vysúšať murivo takmer ihneď.   Najskôr je treba prístroj za pomoci jednoduchého náradia zostaviť a umiestniť na vlhkú stenu podľa priloženého návodu.   Tešte sa z vysušeného muriva bez vlhkosti, baktérií, plesní, sporov a radónu už od šiesteho mesiaca od spustenia.

Funkcia elektrofyzikálnej technológie pre vysušovanie muriva DryPol® - kompletné vysušenie vlhkosti muriva a stien stavieb

Funkcia technológie pre vysušenie vlhkého muriva s následnou kompletnou hydroizoláciou stavby spočíva vo vysušení vzlínajúcej vlhkosti objektu bez stavebných zásahov na princípe elektroosmózy. Výsledok sa prejavuje i v odstránenie plesní z muriva a v trvalej hydroizolácii stavby.

DryPol® - kompletné bezkontaktné vysušovanie vlhkého muriva bez stavebných zásahov s následnou kompletnou hydroizoláciou stavieb elektrofyzikálnou technológiou DryPol® | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

Elektrofyzikálna technológia DryPol®  funguje na princípe elektroosmózy. Po niekoľkých mesiacoch od inštalácie elektrofyzikálnej technológie pre vysušovanie vlhkosti muriva DryPol®  začína voda v kapilárnych riečiskách vlhkého muriva odchádzať späť do pôdy. Elektrofyzikálny princíp elektroosmózy, kedy vzlínajúca vlhkosť vo vlhkom murive odchádza kapilárami - od + (plus) k - (mínus) pólu až do konečného vysušenia stavby. Ako silný záporný elektromagnetický pól slúži po inštalácii technológie DryPol® podložie stavby, ako kladný magnetický pól potom FUNGUJE PRÍSTROJ DryPol®. Molekuly vody vo vlhkom murive sú funkciou prístroja nabíjané kladným nábojom a sú tak podľa elektrofyzikálnych zákonov priťahované k silnému zápornému pólu, čím dochádza k vyschnutiu vlhkého muriva. Polarizáciou molekúl vody tak zaistíme vysušenie múrov, pivníc, podláh či základov a dosiahneme odstránenie vlhkosti stien a trvalú a ekonomicky výhodnú hydroizoláciu stavby.

Viac informácií »

DryPol® patrí medzi najvyspelejšie technológie ekologického vysušovania vlhkosti muriva, teda medzi absolútnu špičku v obore sanácie vlhkosti stavieb, odstránenie vlhkosti stien a hydroizolácie objektov

DryPol® System patrí medzi najvyspelejšie technológie na trhu vysušovanie vlhkosti muriva a hydroizolácie stavieb | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk DryPol® je elektrofyzikálna bezelektródová technológia vysušovania a sanácie vlhkosti muriva s použitím generátorov magnetických pulzov napájaných elektrickým prúdom. Tento technologicky najvyspelejší systém sanácie vlhkosti 21. storočia odstraňuje všetky sťažujúce ohraničenia pre aplikácie miernej drátovej elektroosmózy a výrazne zjednodušuje postup vysušovania muriva. Prevádzkovaním zariadenia DryPol® je možné dosiahnuť nielen sanáciu vlhkosti objektu, ale aj ochranu pred jeho novým zavlhčením, keď pôsobí ako následná celková hydroizolácia domu. Elektroosmózou označujeme elektroosmotický tok, pre ktorý sa používa skratka EOF. Elektroosmóza je jednou z hybných síl kapilárnej elektroforézy vznikajúcej ionizáciou silanolových skupín na vnútornej strane kapiláry pri pH> 7. V dôsledku tejto ionizácie sa vnútorná stena kapiláry chová, ako by mala negatívny náboj. Tento negatívny náboj priťahuje katióny z roztoku, ktoré migrujú ku katóde, teda k záporne elektricky nabité časti.

Zdôrazňujeme, že prístroj DryPol® System Vás vie zbaviť vlhkosti v stavbe a následne ju hydroizolovať, usporiť náklady na vykurovaniezvýšiť jej cenu, predĺžiť jej vek a zabrániť opätovnému výskytu plesní. Rozhodne za Vás však starú omietku neodstráni, staré plesne nezotrie a nevymaluje - dôrazne teda odporúčame po prvom roku prevádzky prístroja starú omietku odstrániť, naniesť novú, najlepšie sanačnú, aplikovať prípravok proti výskytu plesní a následne znovu dôkladne vymaľovať.

Rozsah účinku technológie DryPol® System na vysušovanie vlhkého muriva, sanáciu vlhkých stavieb a kompletné hydroizolácii objektov | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.skPriemerná stavba sa dostáva tesne nad hodnoty stavebných noriem procesu vysušovania vlhkosti približne okolo 1 roku začatia prevádzky prístroja. Vždy záleží od mnohých okolností - od veku stavby, jej umiestnení v aglomerácii, použitom stavebnom materiáli a jeho zložení a samozrejme od vykonaných stavebných zásahov. Desiatky vysušených objektov, firemných, štátnych i súkromných stavieb bez stavebného zásahu sú dôkazom, že technológia DryPol® System je tým najlepším riešením sanácie a vysušovania vlhkosti stavieb vrátane ich následnej kompletnej hydroizolácie. S prístrojom DryPol® System si obstarávate elegantné, ekologické a cenovo dostupné riešenie sanácie vlhkosti muriva vrátane odstranenia plesní hub, bakterií a sporov.

Na čo možno elektrofyzikálnu metódu vysušovania vlhkého muriva DryPol® System využiť ?

 

Objednávka vysušovanie a sanácie vlhkosti muriva, sanácia vlhkého muriva s následnou kompletnou hydroizoláciou stavieb technológiou DryPol® | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

 

 

 

 

Sanacie vlhkosti a vysusovanie vlhkého muriva unikátnou metódou DryPol System® s následnou kompletnou hydroizoláciou stavieb |  Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

DryPol System ® patrí medzi najvyspelejšie technológie na trhu vysušovanie vlhkosti muriva a hydroizolácie stavieb | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

TOPlist