rápia Vás mokrá pivnica, vlhké steny a vlhkosť, radón a plesne v dome ? Na problémy s vlhkosťou máme riešenie ! Elektrofyzikálny systém DryPol® odstráni vlhkosť, plesne a radón z muriva rýchlo, lacno, bez stavebných zásahov už od šiesteho mesiaca od spustenia ...   Zvoľte bezkontaktný systém vysúšania vlhkosti z muriva, ktorý si jednoducho objednajte prostredníctvom tejto webovej stránky.   PPrístroj na ekologické vysúšanie vlhkosti muriva Vám doručí dôveryhodná spoločnosť na dobierku. Po zostavení a kontrole môžete začať vysúšať murivo takmer ihneď.   Najskôr je treba prístroj za pomoci jednoduchého náradia zostaviť a umiestniť na vlhkú stenu podľa priloženého návodu.   Tešte sa z vysušeného muriva bez vlhkosti, baktérií, plesní, sporov a radónu už od šiesteho mesiaca od spustenia.

Stovky referenčných stavieb po celej Európe dokazujú, že unikátna elektrofyzikálna česká technológia vysušovania vlhkosti muriva a následnej kompletnej hydroizolácie stavieb DryPol® vysuší vlhkosť muriva maximálne do troch rokov od inštalácie a bezchybného chodu prístroja. Prístroj DryPol® pracuje na základe pevne daných fyzikálnych zákonov a jeho funkcie sú overiteľné v bežných podmienkach. VIAC REFERENCIÍ

Opava | Sanácia, hydroizolácia a vysušenie vlhkého muriva rodinného domu v Albrechticiach

Typ objektu: 
Súkromný
Iný
Popis problemov: 
Významne sa prejavujúca vzlínajúca vlhkosť muriva zasahujúca vysoko do nadzemných častí stavby
Dátum inštalácie: 
18.07.2011
Dátum prvého merania / Hodnoty vlhkosti: 
18.07.2011 / 18,24
Výsledky sanacie: 
Po desiatich mesiacoch prevádzky technológie na vysušenie muriva DryPol® System vzlínajúca vlhkosť muriva ustúpila o viac ako 70%

V prízemnom rodinnom dome manželia Kalužovci dlhšiu dobu zápasili sa vzlínavou vlhkosťou muriva, ktorá zasahovala vysoko do nadzemných častí budovy. Prvý obrázok zachytáva pôvodný stav muriva s viditeľnými mapami vzostupnej vlhkosti muriva, čo následne preukázali vysoké hodnoty vlhkosti vstupného merania. Jedná sa o murivo v nadzemnej časti stavby, kde zaručujeme maximálnu hodnotu vlhkosti muriva podľa ČSN do 3%.

Nezdokumentované

Pardubice | Sanácia, hydroizolácia a vysušenie vlhkého muriva súkromného objektu

Typ objektu: 
Súkromný
Popis problemov: 
V podzemných pivničných častiach budovy sa nachádza prameň podzemnej vody, od ktorého vlhkosť stúpala až do výšky 1,5 m
Dátum inštalácie: 
24.05.2011
Dátum prvého merania / Hodnoty vlhkosti: 
24.05.2011 / 13,01
Výsledky sanacie: 
Po desiatich mesiacoch prevádzky prístroja vzlínajúca vlhkosť rapídne ustúpila a pôvodne mokré murivo s výraznými mapami vlhkosti suché tesne nad normami STN

Po desiatich mesiacoch prevádzky prístroja vzlínajúca vlhkosť rapídne ustúpila a pôvodne mokré murivo s výraznými mapami vlhkosti je suché tesne nad normami STN. Vila v ulici Elišky Junkovej v Pardubiciach sa potýkala dlhodobo so vzlínajúcou vlhkosťou muriva z dôvodu výskytu prameňa spodnej vody, ktorý vyviera v pivničných priestoroch domu.

Umiestnenie prístroja DryPol System ® priamo v epicentre vlhkosti stavby

Doudleby nad Orlicí | Sanácia,vysušenie vlhkého muriva a hydroizolácia objektu štátnej inštitúcie

Typ objektu: 
Štátny
Popis problemov: 
Vzlínajúca vlhkosť v múroch objektu štátnej inštitúcie sa prejavovala na mnohých miestach až odpadáváním častí omietky
Dátum inštalácie: 
08.06.2011
Dátum prvého merania / Hodnoty vlhkosti: 
08.06.2011 / 17,00
Výsledky sanacie: 
Po desiatich mesiacoch prístroja došlo k zostupu vlhkosti o viac ako 3% tesne nad hodnoty stavebných noriem, v časti muriva, ktorá bola najviac napadnutá vlhkosťou bol zaznamenaný zostup vlhkosti o 11% a došlo teda k vysušeniu 3% nad hranice STN
Po desiatich mesiacoch prevádzky prístroja DryPol® System došlo k zostupu vzlínajúcej vlhkosti muriva o viac ako 3% tesne nad hodnoty stavebných noriem; v časti muriva, ktorá bola najviac napadnutá vlhkosťou bol zaznamenaný zostup vlhkosti o 11% a došlo teda k vysušeniu 3% nad hranice STN. Objekt mestského úradu v obci Doudleby nad Orlicí bol napadnutý vzlínajúcou vlhkosťou muriva, ktorá v najviac postihnutých častiach vykazovala vlhkosť muriva až 17
Umiestnenie prístroja DryPol System ® v objekte štátnej inštitúcie

Hlinsko | Vysušenie, sanácia vlhkého muriva a hydroizolácia komerčného objektu

Typ objektu: 
Komerčný
Popis problemov: 
Vzlínajúca vlhkosť muriva celého objektu s mapami vzostupnej vlhkosti do 1m
Dátum inštalácie: 
03.06.2011
Dátum prvého merania / Hodnoty vlhkosti: 
03.06.2011 / 08,40
Výsledky sanacie: 
Po desiatich mesiacoch prevádzky technológie DryPol® System bol zaznamenaný výrazný ústup máp vzlínajúcej vlhkosti a zostup hodnôt vlhkosti muriva

Pôvodne značne vlhké murivo s niektorými až mokrými časťami a výraznými mapami vzlínajúcej vlhkosti muriva do výšky 1m. V rozľahlom areáli firmy Příhoda spol. s.r.o. boli umiestnené iba tri prístroje pre elektrofyzikálne vysušenie vlhkého muriva DryPol® System a objekt je po jedenástich mesiacoch prevádzky technológie vysušený tesne nad hodnoty stavebných noriem Českej republiky. V stavbe sa vzlínajúca vlhkosť najmarkantnejšie prejavovala takmer vo všetkých rohoch miestností.

Vzlínavá vlhkosť muriva sa výrazne prejavovala v celom objekte firmy

Krnov | Vysušenie vlhkého muriva technológiou DryPol® System za jeden rok prevádzky

Typ objektu: 
Súkromný
Komerčný
Popis problemov: 
Vzlínajúca vlhkosť v múroch objektu štátnej inštitúcie sa prejavovala na mnohých miestach až odpadáváním častí omietky
Dátum inštalácie: 
25.05.2011
Dátum prvého merania / Hodnoty vlhkosti: 
25.05.2011 / 07,30
Výsledky sanacie: 
Po jednom roku prevádzky prístroja je dom s pôvodne vlhkým až mokrým murivom odovzdaný ako kompletne suchý

Po zaplavení obytného objektu v centre Krnova pri záplavách v roku 2002 miestnou riečkou, sa začala výrazne prejavovať vzlínajúca vlhkosť muriva v pivniciach a prízemí objektu. Všetky byty bez výnimky na zvýšenom prízemí trpeli výraznou kapilárnou vlhkosťou muriva do výšky cca 1 m, keď niektoré časti bytov boli na dotyk miestami až mokré.

Výrazné mapy vlhkosti muriva spolu so sondami odborného merania

Ropice | Vysušenie vlhkosti, sanácia vlhkého muriva a hydroizolácia súkromného objektu

Typ objektu: 
Súkromný
Popis problemov: 
V Ropiciach v rodinnom dome po rekonštrukcii stále zápasili sa vzlínavou vlhkosťou muriva až do výšky 1m v nadzemných častiach
Dátum inštalácie: 
02.08.2011
Dátum prvého merania / Hodnoty vlhkosti: 
02.08.2011 / 11,45
Výsledky sanacie: 
Po necelých 10-tich mesiacoch prevádzky technológie DryPol® System je vzlínajúca vlhkosť muriva domu vysušená tesne nad hodnoty stavebných noriem

Vzlínajúca vlhkosť muriva napadla aj novo zrekonštruovaný dom v Ropiciach, kde sa prejavovala aj v nadzemných častiach muriva až do výšky 1 metra. Vzhľadom na to, že sa vzlínajúca vlhkosť muriva objavila po kompletnej rekonštrukcii, bolo nevhodné zvoliť mechanickú metódu sanácie a hydroizolácie muriva, ktorá by značne obmedzila nielen súčasný proces prebiehajúcej rekonštrukcie, ale najmä bežnú činnosť v obytnom dome.

Umiestnenie technológie DryPol System ® v súkromnom objekte

Žeravice | Vysúšanie múrov kaplnky Svätej Barbory technológiou DryPol® System

Typ objektu: 
Štátny
Kultúrny
Popis problemov: 
Postupujúca vzlínajúca vlhkosť muriva, mokré základy
Dátum inštalácie: 
Nezdokumentované
Dátum prvého merania / Hodnoty vlhkosti: 
/

Cintorínska kaplnka bola postavená v roku 1689. Strecha je pokrytá šindľom, ktorý sa stále udržuje. Vnútornú výzdobu tvorí vyrezávaný oltár zo 17. storočia, ktorý bol renovovaný v roku 1926. Kamenný kríž na centrálnej ceste cintorína bol osadený v roku 1848.

Vysušenie vzlínajúcej vlhkosti muriva historickej kaplnky

Rokycany | Vysušovanie vzlínajúcej vlhkosti muriva komerčného objektu

Typ objektu: 
Komerčný
Popis problemov: 
Dlhodobo sa prejavujúca hygroskopická vlhkost muriva
Dátum inštalácie: 
Nezdokumentované
Dátum prvého merania / Hodnoty vlhkosti: 
/

V Rokycanoch sa objavila u historického pamiatkovo chráneného objektu vzlínajúca vlhkosť muriva, ktorá zasahovala aj do komerčných priestorov stavby. technológia DryPol® System bola inštalovaná predovšetkým preto, aby nedošlo nevhodným stavebným zásahom k narušeniu obvodového muriva pamiatkovo chránené stavby a najmä, aby nedošlo k prerušeniu prevádzky predajne s luxusným oblečením.

 

Ekologická hydroizolácia a vysušenie vzlínajúcej vlhkosti muriva bez stavebných zásahov

Plzeň | Ekologické vysušenie vzlínajúcej vlhkosti muriva a hydroizolácia spodnej stavby

Typ objektu: 
Komerčný
Popis problemov: 
Dlhodobo sa prejavujuca vzlínajúca vlhkost v murive
Dátum inštalácie: 
Nezdokumentované
Dátum prvého merania / Hodnoty vlhkosti: 
/

V Plzni sa dlhodobo prejavovala vzlínajúca vlhkosť v murivu stavby, ktorá mala výrazný vplyv aj na vlhkosť muriva v autosalóne spoločnosti Peugeot. Do objektu bol umiestnený jeden prístroj, ktorý zaistí ústup vzlínajúcej vlhkosti a následnú ekologickú hydroizoláciu objektu.

Ekologické vysušenie vlhkosti muriva a ekologická hydroizolácia stavby

Sanacie vlhkosti a vysusovanie vlhkého muriva unikátnou metódou DryPol System® s následnou kompletnou hydroizoláciou stavieb |  Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

DryPol System ® patrí medzi najvyspelejšie technológie na trhu vysušovanie vlhkosti muriva a hydroizolácie stavieb | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

TOPlist